Šī vietne domāta tikai Latvijas veselības aprūpes specialistiem

Search

Menu

Close

PierakstītiesIzrakstīties
Mūsu zālesKontaktiKontaktiSazinieties ar mumsZinātnes jaunumiTerapetiskās jomasNoderīgi materiāli

Informācija par ziņošanu par blaknēm atrodama lapas apakšā

Lietošanas noteikumiŠī vietne pieder Pfizer Limited (“Pfizer”)

Esiet sveicināti „PfizerPro” pakalpojumu sniegšanas vietnē. Šajā vietnē atrodamā informācija paredzēta vispārīgām informatīvām un izglītības vajadzībām medicīnas nozares speciālistiem. Šī pakalpojuma sniegtā informācija nav pielīdzināma ārstu vai citu pilnvarotu medicīnas speciālistu sniegtajai informācijai, vai informācijai par farmaceitisku produktu, kas norādīta produkta aprakstā. Šis pakalpojums paredzēts tikai ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem. Ja neesat ārsts farmaceits vai cits veselības aprūpes speciālists, jūs nedrīkstat izmantot šo pakalpojumu vai sniegto informāciju.

Uzmanīgi izlasiet un pārskatiet lietošanas noteikumus pirms piekļūšanas pakalpojumam vai tā izmantošanas. Piekļūstot pakalpojumam vai izmantojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis lietošanas noteikumus un tiem piekrītat. Ja nepiekrītat lietošanas noteikumiem, jūs nedrīkstat piekļūt pakalpojumam vai izmantot to. „Pfizer” lietošanas noteikumus var mainīt, tādēļ mēs iesakām regulāri tos pārlasīt. Lietošanas noteikumu izmaiņas stājas spēkā tūlīt pēc tam, kad tās tiek publiskotas šajā interneta vietnē.

  1. Pakalpojuma lietošana. Šajā vietnē atrodamā informācija paredzēta vispārīgām informatīvām un izglītības vajadzībām veselības aprūpes speciālistiem. Lai piekļūtu pakalpojumam un izmantotu sniegto informāciju, tā lietotājam jābūt veselības aprūpes speciālistam un jāapņemas lietot pakalpojumu saskaņā ar tā lietošanas noteikumiem. Piekļūstot pakalpojumam un izmantojot to, jūs bez izņēmumiem un ierunām piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Piekļūstot pakalpojumam un izmantojot to, lietotājs apņemas ievērot likumu un nedarīt neko tādu, kas varētu kaitēt pakalpojumam vai traucēt tā sniegšanu, kā arī nepasliktināt vai nepārtraukt pakalpojuma darbību un neliegt citiem izmantot pakalpojumu.
  2. Saturs. „Pfizer” darīs visu iespējamo, lai sniegtā informācija būtu precīza un aktuāla, taču uzņēmums nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas par informācijas precizitāti, aktualitāti vai pilnību. Jūs piekrītat uzņemties risku par šī pakalpojuma un tā satura izmantošanu. „Pfizer” nesniedz tiešas vai netiešas garantijas, tostarp kvalitātes garantiju vai garantiju atbilstībai noteiktam mērķim. Nedz „Pfizer”, nedz jebkura persona, kas iesaistīta šī pakalpojuma radīšanā, izstrādē un nogādāšanā patērētājam nav atbildīga par zaudējumiem, tostarp, bez jebkādiem izņēmumiem, tiešiem, netīšiem, izrietošiem, netiešiem vai sodoša rakstura zaudējumiem, kas radušies, piekļūstot šim pakalpojumam, to izmantojot vai nespējot izmantot, vai satura kļūdu vai izlaidumu dēļ. Šis izņēmums ietver arī zaudējumus, kurus radījuši vīrusi, kas inficējuši jūsu datoru vai aprīkojumu.
  3. Privātums. „Pfizer” ievēro pakalpojuma lietotāju privātumu. Skatiet „Pfizer” privātuma politiku, kurā izskaidrotas lietotāju tiesības un pienākumi saistībā ar informāciju, kas tiek atklāta, izmantojot šo pakalpojumu. „Pfizer” apkopotos personu datus var izpaust citiem grupas uzņēmumiem, kuru saraksts pieejams vietnē www.pfizer.com. Ņemiet vērā, ka jums ir tiesības piekļūt datiem un izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus savus personas datus.
  4. Trešo personu pakalpojumi un saites. Šis pakalpojums var saturēt saites vai atsauces uz citām interneta vietnēm, kuras uztur trešās personas un ko „Pfizer” nekontrolē. Šādas saites ir pieejamas tikai ērtības labad. Tāpat kā šim pakalpojumam iespējams piekļūt, izmantojot trešo personu saites, ko „Pfizer” nekontrolē. „Pfizer” nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas par šādās vietnēs atrodamās informācijas precizitāti, aktualitāti vai pilnību un neatbild par zaudējumiem vai traumām, kas radušās šo vietņu satura vai tajās atrodamās informācijas dēļ. Jebkādu trešo personu saišu iekļaušana pakalpojumā nav uzskatāma par reklāmu vai ieteikumu.
  5. Medicīniskā informācija. Šis pakalpojums var ietvert vispārīgu informāciju par dažādām veselības problēmām un to ārstēšanu. Tā paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nav pielīdzināma ārstu vai citu pilnvarotu medicīnas speciālistu sniegtajai informācijai, vai informācijai par farmaceitisku produktu, kas norādīta produkta aprakstā. Ārstiem jāpieņem lēmumi par pacienta ārstēšanu, ņemot vērā konkrētā simptomus un piemērojamos tiesību aktus. „Pfizer” nav atbildīgs par tiešām vai netiešām sekām, kas radušās ārstēšanas procesā pieņemto lēmumu dēļ.
  6. Nekonfidenciālā informācija. Ievērojot noteikumus un nosacījumus, kas izklāstīti mūsu privātuma politikā, komunikācijas vai citi materiāli, kurus jūs nosūtāt mums ar interneta starpniecību vai publicējat „Pfizer” interneta vietnē ar elektroniskā pasta starpniecību vai citādi, piemēram, jautājumi, komentāri, ieteikumi vai līdzīgi materiāli, tiek un tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem, un „Pfizer” nav nekādu pienākumu, kas būtu saistīti ar šāda veida informāciju. „Pfizer” drīkst izmantot idejas, koncepcijas, prasmes vai tehnikas, kas atklātas šādas komunikācijas rezultātā, jebkādam mērķim, tostarp, bet ne tikai preču izveidei, ražošanai un mārketingam.
  7. Preču zīmes. Visi preču nosaukumi, vienalga attēloti ar lielajiem sākuma burtiem vai ne, vai arī izmantojot preču simboliku, ir „Pfizer”, tā filiāļu, ar to saistīto uzņēmumu, licences devēju vai kopuzņēmuma partneru preču zīmes, ja vien nav noteikts citādi. Šo preču zīmju vai jebkuru materiālu laba vai ļaunprātīga izmantošana, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajos lietošanas noteikumos, ir skaidri aizliegta un var būt intelektuālā īpašuma tiesību aktu pārkāpums. Ņemiet vērā, ka „Pfizer” aktīvi un uzņēmīgi īsteno savas intelektuālā īpašuma tiesības, cik vien tas iespējams likuma ietvaros.
  8. Autortiesības. Šī pakalpojuma saturs pakļauts autortiesību aizsardzībai. Autortiesības © 2002.–2015. „Pfizer Inc”. „Pfizer” pakalpojumu saturu drīkst pavairot tikai kā nekomerciālas personīgas atsauces, saglabājot visas autortiesību un citus īpašumtiesību paziņojumus, un to nedrīkst atkārtoti pavairot, reproducēt vai kā citādi pārdalīt. Izņemot, kā šajos noteikumos iepriekš skaidri norādīts, informācija, teksti vai dokumenti, ko satur šis pakalpojums vai jebkura tā daļa, elektroniskā vai fiziskā formā nedrīkst tikt kopēti, attēloti, lejuplādēti, izdalīti, mainīti, reproducēti, atkārtoti publiskoti vai pārsūtīti, kā arī bez skaidras „Pfizer” piekrišanas, nedrīkst tikt veidoti nekādi no pakalpojumā ietvertajiem attēliem, tekstiem vai dokumentiem atvasināti darbi. Nekas no šajos noteikumos minētā netiks interpretēts kā tāds, kas piešķir autortiesības, patentus vai preču zīmju licences.
  9. Noteicošie tiesību akti. Šos lietošanas noteikumus un to, kā jūs izmantojat šo pakalpojumu, reglamentē Latvijas tiesību akti, neņemot vērā starptautisko privāttiesību noteikumus. Jebkādas ar šo pakalpojumu saistītas tiesiskas darbības vai tiesvedība tiek celtas atbilstīgās jurisdikcijas Latvijas tiesās.
  10. Dažādi. Jā kāds no šo noteikumu punktiem tiek atdzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, tad konkrētais punkts tiek nodalīts no pārējiem, neietekmējot pārējo punktu izpildāmību.

Copyright © 2021 Pfizer Limited. All rights reserved.

Par blaknēm jāiesniedz ziņojumi. To formas un informācija atrodama www.zva.gov.lv

Par blaknēm jāziņo arī Pfizer medicīniskajai nodaļai pa tālruni +37167035775

PfizerPro kontsPfizerPro Account

Lai piekļūtu visiem materiāliem, resursiem un saņemtu komunikāciju par Pfizer piedāvātajām zālēm un vakcīnām.

PierakstītiesReģistrētiesKontsIzrakstīties

Šī vietne domāta tikai Latvijas veselības aprūpes speciālistiem.

Ja Jūs neesat medicīnas nozares pārstāvis, lūdzu, apmeklējiet : https://www.pfizer.lv/

PFIZER LUXEMBOURG SARL FILIĀLE LATVIJĀ
Rīga, Matrožu iela 15A, LV-1048

 

Šo tīmekļa vietni Jums nodrošina PFIZER LUXEMBOURG SARL FILIĀLE LATVIJĀ

 

Copyright @ 2022 Pfizer Limited. Visas tiesības aizsargātas.

 

PP-UNP-LVA-0042

Jūs pametat PfizerPro Latvija vietni.

​​​​​​​Jūs tiekat novirzīts uz ārēju vietni:
Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka trešās puses vietni nekontrolē PfizerPro Latvia un uz to neattiecas Pfizerpro.lv privātuma nosacījumi.
Paldies, ka apmeklējāt vietni Pfizerpro.lv.​​​​​​​

​​​​​​​PP-PFE-GBR-3858. November 2021​​​​​​​​​​​​​​